வெள்ளி, 28 ஜூன், 2013

ஏக தந்தாய வக்கிர துண்டாய கௌரிதனயாய தீமஹி.


விக்னேஸ்வரா !!
இந்த கல்யாணம் நல்ல படியா நடந்து முடியணும்
பிள்ளையாரப்பா !!
உனக்கு தேங்காய் உடச்சு அஷ்டோத்திரம் படிக்கறேன்

ஏக தந்தாய வக்கிர துண்டாய கௌரிதனயாய தீமஹி

5 கருத்துகள்: