வியாழன், 2 அக்டோபர், 2014

ஞாலமெல்லாம் போற்றும் நாமகளே

லலிதா மிட்டல் அவர்கள் இயற்றிய பாடல்.

+Lalitha Mittal
ஞாலமெல்லாம் போற்றும் நாமகளே !!
ஞான ஒளியாலே நீக்கு என் மனமருளே.

அழகான இந்த பாடல் பதிக்கப்பட்ட இடம். இது. 

அந்த நாமகள்
வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள்
என்று பாடுவது
ஜேசுதாஸ்  அவர்கள்.

2 கருத்துகள்: