ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர், 2014

ஞாயிறு கொலு

ஞாயிறு கொலு
இலக்குமி வழிபாடு.
எங்களுக்கு பாக்யத்தை, வளத்தை வழங்கு, தாயே
என பாடல்.
எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல்.
பிட்ச்ச்பார்க் கோவில் பின்னணியில்
Dr.M.S.Subbulakshmi bhagyadha Lakshmi baramma.

3 கருத்துகள்: