சனி, 9 ஜூன், 2018

அப்படி என்ன உங்களுக்கு வயசாச்சு ?

அப்படி என்ன உங்களுக்கு வயசாச்சு ? இத்தனை அலுத்துக்கிறீக...என்று கேட்ட என்னை முறைத்துப் பார்த்தார்
நண்பர்.
இன்று மாலை பார்க்கில்.
என்ன சொல்லப்போகிறாரோ ? என்று திகைத்து இருந்தேன்.
"ஒரு கழுதை வயசு என்ன இருக்கும்?"
எங்க அம்மா சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது.
சாதாரணமா 12 1முதல் 15 வயசு இருக்கும் ...தயங்கிச் சொன்ன, என்னை ஒரு
அப்ப்ரூவல் செய்தமாதிரி முகத்தை வைத்துக்கொண்டு,
அப்படிப்பார்த்தால் 15 அஞ்சால் பெருக்கினால் 75 வர்றது. ஒன்னு கூட்டிக்கங்க.
76 வரது என்றேன்.old indian donkey க்கான பட முடிவு


இந்த அஞ்சு கழுதை வயசுக்கு என்ன ஹாப்பி பர்த் டே வேண்டி இருக்கு ? " படபடத்தார்.
நியாயம் தான். என்றேன்.
வருஷம் முழுக்க குறைச்சல் இல்ல, hurting, harassing, humiliating
அப்பறம் என்ன ஹாப்பி பர்த் டே ? கடுகடுத்தார். . அந்தப் பெரியவர்.


बालस्तावत्क्रीडासक्तः
तरुणस्तावत्तरुणीसक्तः ।
वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः
परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः ॥ ७॥